Fashion Design

Trogodišnje studije iz oblasti modnog dizajna

Trajanje i organizacija:

  • Trajanje programa: 3 godine (1500 časova)
  • Način pohađanja: obavezno pohađanje
  • Jezik na kojem se izvodi nastava: srpski (u Milanu: italijanski)

Predstavništvo

Beograd - Milano

Ciljevi

Trogodišnje studije modnog dizajna omogućavaju studentima sticanje kreativnih znanja iz oblasti mode. Glavni cilj kursa je sticanje tehničkih i operativnih veština u cilju usklađivanja kreativnosti i originalnosti sa zahtevima tržišta.

Program obuhvata izučavanje kulturoloških i socioloških aspekata mode kroz istoriju i danas, kompletnu analizu modne industrije i aktuelne metode za tumačenje trendova. Pored toga, zahvaljujući praktičnim radionicama i radu sa stručnim predavačima, polaznici će moći da razviju najvažnije dizajnerske sposobnosti koje se tiču crtanja, modelarstva, šivenja i krojenja i razvoja proizvoda. Po završetku programa svaki polaznik će moći da samostalno dizajnira modnu kolekciju i imaće kompletan portfolio.

Za detaljnije informacije, popunite formular.

Obrazovni profili

Fashion designer, Fashion graphic designer, Fashion graphic illustrator, Fashion coordinator, Assistant designer, Product manager, Cool hunter, Fashion consultant, Modelar, CAD Modelar, Krojač, Tehničar u konfekciji, Radnik na kontroli kvaliteta

Uslovi za upis

  • Zainteresovani kandidati moraju posedovati diplomu srednje škole.

Provera znanja

Napredak studenata se periodično proverava putem testova i ispita. Na kraju programa svaki student mora da položi završni ispit i prezentuje svoj rad ispitnoj komisiji.

Želite li dodatne informacije?

Popunite formular kako biste dobili detaljnije informacije i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

Informišite se odmah!
Podaci su zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS, br.87/2018), PRISTAJEM na korišćenje svojih ličnih podataka.