Fashion Brand Management

Trogodišnje studije iz oblasti brend menadžmenta u modi

Trajanje i organizacija:

  • Trajanje programa: 3 godine (1500 časova)
  • Način pohađanja: obavezno pohađanje
  • Jezik na kojem se izvodi nastava: srpski (u Milanu: italijanski ili engleski)

Predstavništvo

Beograd - Milano

Ciljevi

Trogodišnje studije iz oblasti brend menadžmenta u modi omogućavaju studentima da steknu i razviju menadžerske veštine počevši od temeljnog upoznavanja sa sektorom mode i profesijama u okviru tog sektora. Cilj programa je obrazovanje budućih profesionalaca koji će biti odgovorni za strateško upravljanje brendom i za koordinaciju svih aktivnosti čiji je cilj pozicioniranje brenda u okviru sektora mode i luksuznih proizvoda.

Studenti će se suočiti sa brojnim aspektima menadžmenta:sa definisanjem ciljne grupe, analizom tržišta i konkurencije, razvojem potencijala, proučavanjem distributivnih kanala na nacionalnom i internacionalnom nivou, nadgledanjem prodaje i procenom učinka. Pored toga, jedan deo programa rezervisan je za proučavanje brenda u odnosu na modni kontekst: vrednost i identitet, prošli i aktuelni trendovi, odnos sa potrošačima, zadovoljenje klijenata, maketing luksuznih proizoda.

Za detaljnije informacije, popunite formular.

Obrazovni profili

Brand manager, Marketing manager, Product & Project manager, Retail manager, Visual merchandiser, Buyer, Lica odgovorna za prodaju, prodajno mesto i show room.

Uslovi za upis

  • Zainteresovani kandidati moraju posedovati diplomu srednje škole.

Provera znanja

Napredak studenata se periodično proverava putem testova i ispita. Na kraju programa svaki student mora da položi završni ispit i prezentuje svoj rad ispitnoj komisiji.

Želite li dodatne informacije?

Popunite formular kako biste dobili detaljnije informacije i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

Informišite se odmah!
Podaci su zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS, br.87/2018), PRISTAJEM na korišćenje svojih ličnih podataka.