Accademia del Lusso

Akademija za modu

Accademia del Lusso nastala je 2005. godine sa ciljem da pruži kvalitetno obrazovanje kako mladima koji žele da započnu karijeru u sektoru mode tako i zaposlenima u tom sektoru koji žele da se usavrše i prošire svoja znanja. Cilj Akademije je da obrazuje stručnjake koji će imati uvid u svaku fazu kreativnog procesa i prodaje u okviru sektora luksuznih dobara i koji će biti konkurentni u svom radu.

Obrazovni metod

Obrazovni metod Akademije del Lusso zasnovan je na inovativnom pristupu obrazovanju koji objedinjuje tehničke i kreativne aspekte sa izučavanjem menadžmenta.

Ekskluzivni nastavni planovi

Accademia del Lusso ima jedinstvene nastavne planove zahvaljujući autoritetu i višegodišnjem iskustvu svojih profesora, ostvarenih i priznatih stručnjaka koji rade u različitim oblastima u modi. Ovo je i glavni razlog zbog koga je škola u mogućnosti da svojim studentima ponudi multidisciplinarno obrazovanje u skladu sa vladajućim tendencijama i zahtevima tržišta rada.

Priznanja

Među mnogobrojnim priznanjima koje je Accademia del Lusso dobila treba istaći Nagradu za Karijeru i za Modne profesije koju je sektor ‘’Istituti e Accademia moda’’ osvojio tokom manifestacije Roma Fashion White 2007. godine.

Kursevi u oblasti mode

  • Master sa mogućnošću staža: jedna školska godina nastavnih aktivnosti usmerenih ka obrazovanju profesionalaca koji će biti spona između kreativnosti i tržišta
  • Trogodišnje studije: studije namenjene svima onima koji nakon završene srednje škole žele da steknu operativna tehnička i profesionalna znanja
  • Intenzivni godišnji kursevi: intenzivni kursevi traju godinu dana (450 časova) i podrazumevaju redovno pohađanje. Svi intenzivni kursevi obuhvataju teorijske i praktične aktivnosti. Kurseve drže stručni predavači sa bogatim iskustvom u oblasti koju predaju.
  • Profesionalni kursevi: različitog su trajanja, od namanje 6 meseci do najviše 12 meseci, a pohađanje nastave je ili induvidualno ili u grupi. Idealni su za sve one koji žele da prošire i usavrše svoja znanja i usklade ih sa zahtevima firmi koje posluju u okviru sektora Fashion & Luxury System
  • Gold profesionalni kursevi: ova kategorija profesionalnih kurseva u oblasti mode koje organizuje Accademia del Lusso osmišljena je kako bi zadovoljila potrebe kako onih polaznika koji već rade u svetu mode, tako i onih koji tek žele da započnu karijeru u ovom sektoru
  • Pripremni kursevi: pripremni kursevi namenjeni su polaznicima koji su već upisani na master, trogodišnje studije ili neki od intenzivnih kurseva na Akademiji del Lusso i osmišljeni su da bi polaznicima omogućili da poboljšaju svoje jezičke sposobnosti kako bi uspešno pohađali odabrani program.

Želite li dodatne informacije?

Popunite formular kako biste dobili detaljnije informacije i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

Informišite se odmah!
Podaci su zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS, br.87/2018), PRISTAJEM na korišćenje svojih ličnih podataka.